-

Whistleblowing-kanava

Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria, olemme ottaneet käyttöön
väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu
ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.

Ilmoita väärinkäytösepäilystä

Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen kanavan tuoda sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen
mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

Ensisijaisesti oma huoli tai epäilys on hyvä ottaa puheeksi oman esihenkilön tai johdon kanssa. Jos keskustelu ei
tunnu hyvältä vaihtoehdolta tai se ei toimi, voi aina käyttää tätä kanavaa asiasta ilmoittamiseen. Whistleblowing-kanava
on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, mikäli haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ja ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee rehellisesti ja
hyvässä tarkoituksessa. Whistleblowingkanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät yrityksessämme toimitusjohtaja
Veijo Oksman ja tarvittaessa avainasiakaspäällikkö Marjut Heino, he käynnistävät tarvittavat selvitykset. Käsittely on
luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin.

Jos ilmoitus koskee yhtä käsittelijöistä, hän ei osallistu tapauksen käsittelyyn ja tutkintaan.
Vastaanoton jälkeen kuittaamme ilmoituksesi vastaanotetuksi 7 päivän kuluessa. Tarpeen mukaan
pyydämme sinulta lisätietoja tutkinnan aikana. Myös tämä vaihe tapahtuu kanavan kautta, luottamuksellisesti
ja anonyymisti. Tutkinnan lopputuloksesta kerromme sinulle kanavan kautta 3 kk kuluessa ilmoituksen
jättämisestä.

Ilmoituksen tekemisen lopuksi saat henkilökohtaisen koodin, jolla voit seurata ilmoituksen etenemistä.
Jos olet tehnyt ilmoituksen ja hukkaat tapauskohtaisen koodin, pyydämme sinua tekemään uuden
ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. Näin tutkintaa pystytään jatkamaan yhteistyössä
kanssasi.

Lisätietoja ilmoittamisesta löytyy palveluntarjoajamme sivuilta.

Jos sisäinen kanavamme ei toimi, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista
väärinkäytöksistä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Huomioithan, että organisaation
toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman sisäisen
raportointikanavamme kautta, jotta saa ilmoittajansuojaa.