-

Työtyytyväisyyskyselyn tulokset 2023

0 kommenttia

Trinomilla toteutetaan säännöllisesti työtyytyväisyyskyselyjä, kyselyjä alettiin toteuttamaan vuonna 2012 jonka jälkeen niitä on ollut noin kahden vuoden välein. Tänä vuonna kysely järjestettiin syyskuussa ja siihen saatiin vastauksia 93kpl. Edellinen kysely on toteutettu vuonna 2021.

Työntekijöiden tyytyväisyys lähimpään esimieheen on edelleen vahva. Tänä vuonna 76% antoi täydet pisteet. Arvosanan 4 osuus on kasvanut edelliseen kyselyyn verraten seuraavilla osa-alueilla: työkyvyn ylläpito, työtehtävien turvallisuus ja työympäristön turvallisuus. Työkyvyn ylläpito on tänä vuonna selkeästi saanut paremmat arvosanat kujin edellisessä kyselyssä. Tänä vuonna 46% antoi arvosanan 4 kun niitä annettiin 2021 39%. Turvallisuus asiat ovat olleet meillä useampana vuonna kehityksen alla ja se alkaa näkymään nyt myös tässä kyselyssä. Arvosanan 4 osuus on molemmissa kasvanut 48% -> 67% ja 69%. Työmäärään ollaan myös kokonaisuutena aikaisempaan tyytyväisempiä. Henkilöstö kokee työnantajan joustavana, sillä tyytyväisyys joustavuuteen on kasvanut koko ajan vuodesta 2012. Viime vuoteen verrattuna 4 osuus on prosentuaalisesti pysynyt samana. 

Kehittämisen osa-alueita nousi tästä kyselystä tiedonkulku ja perehdyttäminen. Nämä molemmat ovat työn alla ja pohdimme kuinka voimme kehittyä ja parantaa toimintatapaamme näiden osa-alueiden osalta. Perehdytys on yrityksellemme tärkeä osa työntekijän työkaarta. Vain hyvällä perehdytyksellä saamme sovittua laatua pidettyä yllä sekä työntekijälle selkeät tavoitteet työllensä.

Työntekijämme suosittelisivat työpaikkaa ystävälle tai työtoverille seuraavasti:

52 vastausta oli välillä 9–10 (Suosittelijat) 56 %

27 vastausta oli välillä 7–8 (Passiiviset) 29 %

14 vastausta oli välillä 0–6 (Arvostelijat) 15 %

Trinomin NPS luku tässä kyselyssä oli + 41